Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ!!!


ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ “ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ” ΛΑΙΛΑΠΑ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!!
 

1ο )  Το Γραφείο επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς εξέδωσε Ανακοινωθέν στις 11 Νοεμβρίου 2019 για το φλέγον θέμα του Μεταναστευτικού.

2ο ) Το Γραφείο επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς εξέδωσε και δεύτερο Ανακοινωθέν, στις 19 Νοεμβρίου 2019, για το φλέγον θέμα του Μεταναστευτικού.