Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ, ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΥ!!!


 

Ερώτησε κάποιος αδελφός τον αββά Ησαΐα:

«Τί χρειάζεται να κάνει  ο ησυχαστής;»

Και ο αββάς απάντησε:

«Ο ησυχαστής είναι ανάγκη να κάνει τις τρεις αυτές εργασίες:

•Να έχει φόβο Θεού συνεχώς!

•Να ζητάει υπομονετικά!

•Και να μην χαλαρώσει στην καρδιά του η μνήμη του Θεού!»!!!

Γεροντικόν