Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ, ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ!!

 

 

1. Εκείνος που περιμένει να λάβει από τον Θεόν το σπόρο της Χάριτος, πρέπει πρώτα να καθαρίζει τη γη της καρδιάς του, ώστε να πέσει ο σπόρος του Αγίου Πνεύματος, γιά να δώσει πολλαπλασίους καρπούς. Εάν δεν γίνει πρωτύτερα αυτό και δεν καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό, είναι ακόμη σάρκα και ευρίσκεται μακριά από την αληθινή ζωή.

2. Από όλες τις πλευρές πρέπει να παρατηρούμε τα τεχνάσματα και τα κακούργα σχέδια του εχθρού. Διότι ο σατανάς φροντίζει και γίνεται και άγγελος φωτός ακόμη, ώστε όλους να τους οδηγήσει στην απώλεια. Έτσι ο σατανάς στους προσευχομένους προξενεί έπαρση, στους νηστεύοντας οίηση, στους αξιωθέντας Θείου Φωτός εμφανίζεται σαν άγγελος φωτός, γιά να τους ρίξει στην πλάνη. Δηλαδή στους πάντες τα πάντα μεταχειρίζεται, γιά να τους υποσκελίσει. Γι’ αυτό, με πολλή προσοχή πρέπει να φυλάγουμε την καρδιά μας, να μην πλανηθή και αντί κατοικητήριο του Θεού γίνει κατοικητήριο των δαιμόνων.

ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!!