Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ!!

 

1. Πρέπει να γνωρίζωμε ότι, οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους, αποτελώντας μιά ιερή αλυσίδα:

Έτσι η προσευχή ξεκινάει από την αγάπη!

Η αγάπη από τη χαρά!

Η χαρά από την πραότητα!

Η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη!

Η ταπεινοφροσύνη από τη διακονία!

Η διακονία από την ελπίδα!

Η ελπίδα από την πίστη!

Η πίστη από την υπακοή!

Η υπακοή από την απλότητα!

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ, Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΣ!!