Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

«ΜΝΗΜΟΝΕΥΤΕΟΝ ΘΕΟΥ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΕΟΝ» (Άγιος.Γρηγόριος ο Θεολόγος)!!!

 

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΓΑΠΗΣ!!

 

<<Όταν αγαπώ εκείνον που με αγαπά, είμαι δούλος και όχι κύριος, διότι είμαι «αιχμάλωτος» της αγάπης. Όταν όμως αγαπώ εκείνον, ο οποίος με μισεί, είμαι ήρωας και μεγαλειώδης, καθόσον νικώ το μίσος του άλλου! Διά τούτο ο Κύριος λέγει : «Εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;» (Λουκ.ΣΤ΄32΄)!!!

Πλην αυτών, το μίσος είναι πληγή όχι μόνον εις τον εχθρό μου, ο οποίος με μισεί, αλλά και προς εμέ. Επομένως, μισών τον μισούντα με, ανοίγω πληγήν μέσα μου, τουτέστιν είμαι και εγώ δυστυχής. Δεν θεραπεύω το κακόν, το αυξάνω εις βάρος μου. Άρα, αν μισήσω τον εχθρόν μου, ο οποίος με μισεί, θα είμαι και εγώ δυστυχής, παράλογος, δούλος... Αγαπών δε αυτόν, θα είμαι ευτυχής, λογικός, ήρωας!

Ποιό είναι καλλίτερο;