Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ.
«Εξομολογητάριον» Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι αυτά τα οποία φθείρουν την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και όταν λέμε φθείρουν εννοούμε ότι καταργούν την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον και κάνουν αυτόν που τα διαπράττει εχθρό του Θεού και ένοχο αιωνίου κολάσεως. 

Εκτός από τα θανάσιμα αμαρτήματα έχουμε και τα συγγνωστά. Και τα θανάσιμα και τα συγγνωστά είναι προαιρετικά αμαρτήματα. Η διαφορά τους είναι ότι τα συγγνωστά δεν μας χωρίζουν από το Θεό, γιατί δεν φθείρουν την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον και επομένως δεν κάνουν τον άνθρωπο εχθρό του Θεού και ένοχο αιωνίου κολάσεως.