Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ!!


 

1. Όπως η ενέργεια των παθών, του σκότους και της αμαρτίας, θα κατοικήσει σε άνθρωπο που είναι γεμάτος από σαρκικό φρόνημα, έτσι και η ενέργεια του Φωτεινού Πνεύματος θα κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο που αγιάσθηκε! Ο Νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοσθή εξ αιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Ύστερα όμως από την παρουσία του Χριστού, ανοίχθηκε η θύρα της Χάριτος σε όσους πίστεψαν αληθινά και χορηγείται σ’ αυτούς Δύναμη Θεού και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος!

2. Αλλά και τώρα, η ψυχή που δεν αξιώθηκε να έχει Ένοικο τον Κύριο, ούτε κατασκηνωμένη μέσα της την Δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ευρίσκεται ακόμη στο σκοτάδι. Σ’ εκείνους όμως που επιφοίτησε η Χάρη του Αγίου Πνεύματος, σ’ αυτούς ο Κύριος κατοικεί! Πόσο μεγάλη αγαθότητα έδειξε ο Θεός στην ανθρώπινη φύση, και πόσο έχει ταπεινώσει την αμαρτία! Έτσι, όταν η ψυχή συζούσε με την κακία των παθών, ήταν ένα μ’ αυτήν και δεν μπορούσε να κάνει το καλό που ήθελε να κάνει. Τώρα όμως, που η Δύναμη και η Χάρη του Θεού επισκέφθηκε την ψυχή και την αγίασε, έγινε ένα το Θέλημα του Θεού και το θέλημα της ψυχής!

ΟΙ ΠΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ…!