Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΔΙΟΤΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΡΑΔΟΚΕΙ…

 

<<Συνήθως,  εμείς  οι  άνθρωποι,  με  τις  αφορμές  που  δίνουμε,  είτε  με απροσεξίες, είτε με υπερήφανους λογισμούς, επιτρέπουμε στον εχθρό να μας κάνει κακό. Ακόμη και έναν λογισμό ή έναν λόγο μπορεί να εκμεταλλευθή το ταγκαλάκι...

Θυμάμαι, ήταν μία οικογένεια πολύ αγαπημένη. Κάποτε ξεκίνησε ο άνδρας και έλεγε στην γυναίκα:

«Θα σε χωρίσω…».

Και η γυναίκα απαντούσε στον άνδρα, το ίδιο:

«Εγώ θα σε χωρίσω…».

«ΤΑ ΣΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΩΝ ΣΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ» !!!