Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

Ο ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΤΣΑΛΙΚΗΣ!!


 Κάποιος νέος, γνώρισε μία κοπέλα, που κατά την γνώμη του, είχε τα κατάλληλα προσόντα ώστε να την παντρευθή.

Πήγε και ερώτησε γι’ αυτό, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Ο Άγιος Ιάκωβος κούνησε αρνητικά το κεφάλι του, χωρίς όμως να του εξηγήσει τον λόγο, που δεν συμφωνούσε. Ο νέος επέμενε. Πήγε και δεύτερη και τρίτη φορά. Όμως ο Γέροντας κρατούσε την ίδια αρνητική στάση. Ο νέος έκανε υπακοή στον Άγιο Γέροντα και δεν ξανασκέφθηκε εκείνη την περίπτωση.

ΑΣ ΠΡΑΤΤΩΜΕΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ!!