Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Ο,ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙΣ, ΚΑΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!!!


«Όσο και εάν κουρασθή ο άνθρωπος και παλέψει, αν δεν έχει αγάπη για τον συνάνθρωπό του άδικα κοπιάζει».

                             Μέγας Αθανάσιος (295-373 μ.Χ.).

     Ο Μεγάλος αυτός Πατριάρχης της Αλεξανδρείας και ένας από τους επιφανεστέρους Πατέρας της Εκκλησίας μας, με τόσο απλό και λιτό τρόπο αποτυπώνει μιά  πολύ μεγάλη αλήθεια! 

Νο 5/5 - Ι.Μ.ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.