Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023

Η ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!!

ΣΚΛΗΡΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΙ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΑΤΟΙ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ, ΑΠΟ ΔΙΚΟΜΑΝΕΙΣ ΔΗΘΕΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ…

 

«Σήμερα, υπάρχει ένα λανθασμένο πνεύμα. Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, ζητούν μία νομική δικαιοσύνη και λένε ότι, πιστεύουν και εις τον Θεόν…

“Το δίκηο σου, το δίκηο μου”, λένε.

Αυτό το ψευδο-ευαγγέλιο της λογικής, της παράξενης λογικής, μακάρι να μην υπήρχε.

“Να μη με περνούν κορόϊδο”, λένε άλλοι.