Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

«ΕΔΟΘΗ ΜΟΙ ΣΚΟΛΟΨ ΤΗ ΣΑΡΚΙ» (Β’ Κορ. ΙΒ’7’)!!!


Έλεγε ο αείμνηστος Γέροντας π.Επιφάνιος:

 « Μία νύκτα είχα περιέλθη εις μεγάλην αθυμία, λόγω της φοβεράς αϋπνίας. Προσηυχήθην με πόνον εις τον Κύριον λέγοντάς Του:

“Κύριε, δεν σου ζητώ τίποτε άλλο. Ολίγον ύπνον επιθυμώ. Σου ζητώ κάτι ελάχιστον. Κάτι το οποίον, θα έδιδες και εις ένα μυρμήγκι”!

Μετά επήρα εις τα χέρια μου την Καινήν Διαθήκην και την άνοιξα να διαβάσω κάτι. Το μάτι μου έπεσεν εις τον στίχον: “Εδόθη μοι σκόλοψ τη σαρκί, άγγελος σατάν, ίνα με κολαφίζη, ίνα μη υπεραίρωμαι” (Β’ Κορ. ΙΒ’7’).

Έκλεισα με ευλάβεια την Αγίαν Γραφήν και είπα:

ΤΟ ΥΨΙΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ!!!