Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024

«ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ…» (π. Αυγουστίνος Καντιώτης)!!!

Η ΠΟΛΥΕΙΔΩΣ ΕΚΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΑΓΑΠΗ!!!

«Αγάπη είναι, να ακούσεις με πόνο την στενοχώρια του άλλου!

 Αγάπη είναι, και ένα βλέμμα πονεμένο και ένας λόγος που θα πεις με πόνο στον άλλον, όταν αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία!

 Αγάπη είναι, να συμμερισθής τη λύπη του άλλου και να τον αναπαύσεις στη δυσκολία του!

 Αγάπη επίσης είναι, να σηκώσεις έναν βαρύ λόγο που κάποιος θα σου πει!