Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ, ΑΠΟ ΙΕΡΑ ΧΕΙΛΗ!!


 

«Η ευκολώτερη, συντομώτερη και ασφαλέστερη οδός, είναι η οδός της ταπεινώσεως! Αυτή είναι η μόνη ασφαλής και ακίνδυνος οδός, την οποία όποιος βαδίζει, φθάνει με ασφάλεια από την γη στον Ουρανό, στον Παράδεισο!

Χωρίς ταπείνωση είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κληρονομήσει την Αιώνιο Ζωή, να συμβασιλεύει με τον Χριστό!

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ, ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ!!