Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ.


Μετά την κοίμηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι υιοί του διεμοίρασαν το Βασίλειό του και ο Κωνστάντιος πήρε τα μέρη της Ανατολής. Ενώ ευρισκόταν στην Αντιόχεια, ασθένησε σοβαρά και κανείς γιατρός δεν μπορούσε να τον θεραπεύσει. Μια νύκτα είδε στον ύπνο του Άγγελο Κυρίου, να του δείχνει χορό Επισκόπων, στο μέσον του οποίου στέκονταν δύο, ως αρχηγοί και προεξάρχοντες των άλλων.

«ΜΗ ΤΟ ΕΜΟΝ, ΤΟ ΣΟΝ ΓΙΝΕΣΘΩ ΘΕΛΗΜΑ» (ΛΟΥΚ 22,42)!!!