Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!!!

Στον αγώνα υπέρ της πατρώας Πίστεως, γράφει ο μεγάλος γέροντας Γερβάσιος, με πόνο ψυχής, γιά τούς ιερούς Κανόνες οι οποίοι συνετάχθησαν εν Πνεύματι Αγίω από τους Θεοφόρους Πατέρας:

 «Είναι θλιβερόν ότι, επί του γυμνού και ακαλλιεργήτου σήμερον αγρού των Ιερών Κανόνων επιφέρεται πνεύμα ψυχρότητος και αδιαφορίας. Λόγοις τιμώνται οι Κανόνες, από τους πλείστους, ως τα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Έργω όμως, ελάχιστα εφαρμόζονται. Η παγερά αδιαφορία θανατώνει την φωνήν, ήτις τολμά να υπερασπίση τον Άγγελο-Φύλακα της Ορθοδοξίας.

Θεωρούνται οι Κανόνες περγαμηναί πεπαλαιωμέναι…

Είναι εν πολλοίς ο μεγάλος νεκρός...

ΤΟ ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ!!!