Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Η ΗΣΥΧΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!!!

 

            <<Ο μοναχός, με όλα αυτά τα θορυβώδη μέσα, διώχνει τις προϋποθέσεις της προσευχής και της μοναχικής ζωής. Γιʹ αυτό, όσο γίνεται, να μη χρησιμοποιεί θορυβώδη μέσα. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα ευκολίες, στην ουσία δεν ωφελούν τον μοναχό στον σκοπό του! Δεν μπορεί να βρει ο μοναχός μέσα σε μία τέτοια κατάσταση, αυτό γιά το οποίο ξεκίνησε.

Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΕΛΟΣ!!