Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ (4).

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;;

    Ο όρος Εκκλησία, υπήρχε πολύ πριν δημιουργηθή η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία των Ιεροσολύμων την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, δηλαδή, την πεντηκοστή ημέρα, από την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
    Γιά παράδειγμα, είναι γνωστή η «Εκκλησία του Δήμου» της αρχαίας Αθήνας, όπου προσεκαλούντο όλοι οι ελεύθεροι Αθηναίοι πολίτες, όταν επρόκειτο να ψηφίσουν και να λάβουν μία πολύ σπουδαία απόφαση, γιά κάποιο σημαντικώτατο ζήτημα, που αφορούσε την Πόλη των Αθηνών.
    Επομένως, η λέξη Εκκλησία, σημαίνει την επίσημη πρόσκληση συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, γιά να συμμετάσχει ή να αποφασίσει επί ουσιαστικών θεμάτων, που την αφορούν.
    Η Ορθόδοξη, λοιπόν, Χριστιανική Εκκλησία, αποτελείται από τους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, που είναι εκείνοι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ελεύθερα στην πρόσκληση του Θεού, να ενταχθούν στο Θείο Καθίδρυμα Του και που γνωρίζουν καλά ότι, ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο σύνολο ή καλλίτερα Ζωντανό Σώμα, που Κεφαλή έχει τον Ίδιο τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό!!!
    Γιά να ανήκει, άρα, κάποιος στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, οφείλει να πληροί ωρισμένες πολύ βασικές και ουσιώδεις προϋποθέσεις. Αυτές σε γενικές γραμμές είναι οι εξής: