Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΚ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΗΣ!!

 

<<Κάποτε με επλησίασε ένας κύριος και μου είπε:

«Εντάξει κύριε Παναγόπουλε, εγώ δεν ενδιαφέρομαι γιά τον Χριστό... Το παραδέχομαι… Όμως…, ο Χριστός δεν ήλθε γιά όλους τους ανθρώπους; Γιατί λοιπόν δεν έρχεται και σε εμένα, γιά να με σώσει; Να έλθη και σε εμένα, το απολωλός πρόβατο και να με σώσει. Εξ άλλου δεν είμαι και εγώ παιδί Του;».

Και του απάντησα ως εξής:

«Ο Κύριος δεν έρχεται να σε βρει, γιατί δεν βελάζεις… Όπως χάνεται ένα πρόβατο το οποίο δεν βελάζει, επειδή δεν μπορεί ο βοσκός να το βρει... Έτσι και εσύ, δεν βελάζεις… Δεν ζητάς τον Θεόν και έτσι δεν μπορεί ο Χριστός να σε εύρη…

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ, ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΧΟΥ!!