Σάββατο 27 Απριλίου 2024

ΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΙ, ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ!!!


 

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ!!!


 

<<…Αμέσως ο δόκιμος Χαράλαμπος (ο μετέπειτα Μέγας και εμπνευσμένος ηγούμενος της Ι.Μ. Αγίου Διονυσίου, του Αγιωνύμου Όρους), χωρίς χρονοτριβή και χωρίς δυσκολίες, μπαίνει στο μοναχικό πρόγραμμα της Σκήτης. Την ημέρα: Υπακοή, σιωπή, εργασία! Και την νύκτα: Αγρυπνία με οκτάωρη στάση και πλήθος γονυκλισίες!

Δεν άργησε, μάλιστα, η καρδιά του νέου ασκητή, να πυρωθή με την φλόγα του Θεϊκού έρωτα! Ο γέρων Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης, βλέποντας τόση προθυμία και τόση μεγάλη πρόοδο, ήδη από την αρχή, δοξολογούσε ακατάπαυστα τον Κύριο λέγοντας προς τον συνασκητή του γέροντα Αρσένιο: