Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ!!

 


        «Όλοι οι άπιστοι λένε, πως αν βλέπανε ένα θαύμα, θα πιστεύανε.
        Μα η πίστη δεν έρχεται με τη βία, αλλά με τη συγκατάθεση της ψυχής! Γι' αυτό, σε όσους ζητάνε θαύμα γιά να πιστέψουνε, δεν δίνεται, κατά τον λόγο που είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους: “Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ” (Ματθ. ΙΒ’39’)!!!

Ο «ΑΓΙΟΣ» ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ!!