Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

ΤΟ ΟΡΘΟΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ!!

         Κάποιος ερώτησε τον πατέρα Επιφάνιο:
        «Γέροντα, τί να ψηφίσουμε στις εκλογές;».

        Και ο γέρων π. Επιφάνιος, απάντησε ως εξής:
        <<“Oὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν ”(Εβρ.ΙΓ' 14')!!!
        “Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει”(Φιλιππ.Γ'20')!!!
        Επειδή, όμως, είμασθε πολίτες και αυτής της γης, αυτής της Χώρας, όταν έλθη η ώρα να πάμε στις κάλπες, δεν θα είμεθα προσκολλημένοι σε καταστάσεις και σε κόμματα ή σε πρόσωπα. Κανένα κόμμα δεν μας εκφράζει. Κάθε φορά, λοιπόν, θα σκεπτώμεθα ποιό είναι το ολιγότερο κακό γιά την Χώρα μας και από ποιό Κόμμα δεν κινδυνεύει να πολεμηθή εμφανώς και με μανία η Εκκλησία μας, όπως συνέβη στις Κομμουνιστικές Χώρες, του παραπετάσματος. Άλλοτε μπορεί να είναι το ένα κόμμα, άλλοτε μπορεί να είναι το άλλο. Θα ψηφίζουμε με αρχή, «το μη χείρον, βέλτιστον».
        Αλλοίμονο στον Χριστιανό που θα ειπή:

ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΜΕΛΕΤΗ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ, ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖΩΗ!!