Τρίτη 30 Μαΐου 2023

ΤΟ ΦΟΒΕΡΟΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ…


 

Ο υψηλός αριθμός των εκτρώσεων προκαλεί αγανάκτηση και οργή εις τον πατέρα Γερβάσιο, ο οποίος εργάζεται ακούραστα γιά να ανυψώση την Κοινωνία, στα ύψη της ηθικής και Θρησκευτικής ζωής!

«Εγώ, παιδιά μου», έλεγε ο νέος αποστολικός πατήρ του Χριστού, «σήμερα είμαι και αύριο δεν θα είμαι. Αλλά να θυμηθήτε αυτό που θα σας ειπώ. Στην Ανθρωπότητα θα έλθουν πολλά δεινά. Αιτία των δεινών που υπάρχουν και αυτών που έρχονται, και μάλιστα του αίματος που χύνεται στους διαφόρους πολέμους, είναι οι εκτρώσεις... Τα έμβρυα αυτά, τα οποία δεν θεωρούν πολλοί ιατροί ότι είναι πλήρεις άνθρωποι, εκδικούνται…

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΟΥΝΤΩΝ ΕΑΥΤΟΥΣ!!