Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΛΑΣΙΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!!

<<Δεν πρέπει να θεωρούμε την κόλαση ως έκφραση της τιμωρού διαθέσεως του Θεού. Κόλαση σημαίνει, παντελής απουσία του Θεού. Και ως τέτοια, είναι αποτέλεσμα της ελευθέρας επιλογής μας.

Όταν κάποιος λέει στον Θεό: «Ἀπόστα ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι» (Ιώβ ΚΑ΄14΄), τότε Αυτός, καίτοι Πανάγαθος, δεν τον σώζει με το ζόρι... Δίκαιος Ων, τον αφήνει να «απολαύσει» την επιλογή του, δηλαδή, την κόλαση, ακριβώς όπως προσφέρει στον Άγιο την τρυφή του Παραδείσου.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ!!