Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ!!

 

«…Η εποχή μας, χωρίς αμφιβολίαν, μπορεί να χαρακτηρισθή ως εποχή δικαιωμάτων. Όλοι ζητούμεν και απαιτούμεν. Αξιούμεν και απειλούμεν…

Έρχεται λοιπόν επικαίρως ο Αποστολικός λόγος, δια να μας υποδείξη το αντίθετον. Να μας υπενθυμίση ότι, πρέπει να είμεθα ολοπρόθυμοι εις την ευεργεσίαν, την καλωσύνην, την προσφοράν.

«ΕΙΤΕ ΟΥΝ ΕΣΘΙΕΤΕ… ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΠΟΙΕΙΤΕ» (Α’Κορ.Ι’31’)!!!