Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

ΣΟΦΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ!!!

Ερώτησε κάποιος, τον γέροντα Επιφάνιο:

«Γέροντα, πιστεύετε ότι, ήταν ιδανική η μορφή της Κοινωνίας, τότε που δεν ήταν ανεπτυγμένη η τεχνολογία;».

 

Και ο αείμνηστος σοφός γέροντας απήντησε:

«Όχι! Δεν ήταν τότε, ιδανική η Κοινωνία. Οι άνθρωποι όμως, ήταν ευτυχέστεροι!

Ιδανική Κοινωνία δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ στην γη.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΙ Ο ΘΕΟΣ!!