Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

«ΜΗ ΤΑΡΑΣΣΕΣΘΩ ΥΜΩΝ Η ΚΑΡΔΙΑ» (Ιωανν. ΙΔ’1’)!!!

 


          Ένας ιερέας, επισκέφθηκε κάποιον ετοιμοθάνατο ναύτη, που ήταν εξαιρετικά ευσεβής.

          «Είσαι έτοιμος γιά το μεγάλο ταξίδι;», τον ερώτησε ο κληρικός.

          «Εντελώς έτοιμος», απάντησε ο ναύτης.

          «Και δεν φοβάσαι καθόλου;», τον αντερώτησε ο ιερεύς.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΞΥΛΟ ΑΠΕΛΕΚΗΤΟ