Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Η ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΧΑΡΑ!!


 

ΣΟΦΑΙ ΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗΣ!!


Ό
ποιος έχει την Αγάπη του Θεού:

Δεν υπερηφανεύεται!

Δεν αποστρέφεται και δεν φθονεί κανέναν!

Δεν κατηγορεί και δεν μισεί κανέναν!

Δεν πολιτεύεται με δόλο και πονηρία!

Δεν χαίρεται γιά τα σφάλματα των άλλων!

Δεν διασύρει τον φταίχτη, αλλά τον συλλυπείται και τον βοηθεί!

Δεν παραβλέπει τον αδελφό, που ευρίσκεται σε κάποια ανάγκη!

Δεν θεωρεί κανέναν ξένο, αλλά όλους τους θεωρεί οικείους!

Δεν παροξύνεται, δεν αντιδρά με βία και δεν ξεσπά με οργή!