Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

«ΚΡΑΤΑΤΕ ΓΕΡΑ ΤΟ ΦΡΕΝΟ!» (π.Ιωήλ Γιαννακόπουλος)!!

Σε κάποια μικρή σύναξη με τον αείμνηστο π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο, έγινε κάποια συζήτηση γύρω από τους πειρασμούς. Οι συνομιλητές δεν έχασαν την ευκαιρία, να εκθέσουν τις απόψεις τους. Και όλοι σχεδόν συμφωνούσαν ότι, οι πειρασμοί είναι δαιμονικές καταστάσεις, που ενεργούν μέσα μας με ταχύτητα αστραπής και μας αιχμαλωτίζουν, πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσουμε, τί πειρασμός μας απειλεί, γιά να κάνωμε κάτι και να τον αντιμετωπίσωμε.

Είπε τότε, ο πατήρ Ιωήλ:

«Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι, οι πειρασμοί ενεργούν με τόση δύναμη και με τέτοια ταχύτητα, που δεν μπορούμε να προλάβωμε την πτώση;

ΤΟ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ!!