Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

ΑΙ ΑΓΓΕΛΟΦΑΝΕΙΑΙ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ!!!

 

Λειτουργούσε κάποτε ο πατήρ Τύχων ο Ρώσος, τον οποίο, μάλιστα, διακονούσε ο Άγιος Παΐσιος! Κατά την Μεγάλη Είσοδο, εισήλθε ο  πατήρ  Τύχων  στο  Άγιο  Βήμα  και  βλέπει ξαφνικά  τους  Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ!!!

Ο γέροντας τότε με απλότητα τους λέει, με σπαστά Ελληνικά:

«Εσύ Μιχαήλο ντεξιά και Εσύ Γαβριήλο αριστερά»!

ΟΛΟΚΑΡΔΙΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΙΣΩΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ!!!