Σάββατο 16 Απριλίου 2022

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ!!!

 

Με την Χάρι του Θεού, χθες Παρασκευή, ωλοκληρώθηκε η περίοδος της εφετινής Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής!

Ήδη, από σήμερα εισερχόμεθα εις τα προοίμια της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και προετοιμαζόμεθα, διά να υποδεχθώμεν το Άγιον Πάσχα!

Χαρακτηριστικόν των τελευταίων αυτών αγίων ημερών είναι ότι, αρχίζουν με Ανάστασι (την Ανάστασι του Λαζάρου) και κλείουν με την εκ νεκρών Ανάστασι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού!

ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ!!