Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΝΙΧΙΤΕΝΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΧΑΣΤΡΙΑ.


Υπήρξε ένας από τους μεγάλους Mοναχούς του καιρού μας. Μπήκε νέος στο Μοναστήρι και κατά τη διάρκεια των σαράντα ετών της κοινοβιακής του ζωής, ο γ.Παΐσιος Νιχιτένκου αφοσιώθηκε σ' ένα μόνο διακόνημα: Αυτό του μάγειρα.
Δεν έκανε ποτέ παρακοή, δεν ζήτησε ποτέ να αντικατασταθή από κάποιον άλλο, δεν αντιμίλησε ποτέ.
Τηρούσε πάντα σιωπή, απαγγέλλοντας νοερά την ευχή του Ιησού και έχοντας διαρκώς δάκρυα στα μάτια.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΦΕΣΗ.