Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

ΜΙΚΡΕΣ ΘΥΣΙΕΣ.

Κάποιος Γέροντας Ερημίτης, κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Οι δουλειές, τους ανάγκασαν να μείνουν μερικές ημέρες εκεί. Όταν έβγαιναν το πρωί στον δρόμο, παρατηρούσαν πως πολλοί άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, περνούσαν από το Νεκροταφείο. Καθένας στεκόταν, άλλος λίγο - άλλος πολύ, στο μνήμα του νεκρού του και έκλαιε και μοιρολογούσε. Πόσο πόνο έκρυβε ο καθένας τους!
- Βλέπεις πόσα δάκρυα χύνουν όλοι αυτοί, τέκνον; Είπε ο Γέροντας στον υποτακτικό του. Και όμως, το πένθος τους δεν είναι κατά Θεόν, δεν κλαίνε τις αμαρτίες τους. Αν εμείς δεν χύσωμε τόσα δάκρυα για τις δικές μας αμαρτίες, δεν ξεύρω, αν θα σωθούμε.

Νο 4/9 - Ι.Μ.ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.