Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

ΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

         Ο   Βασιλιάς   της   Γαλλίας   Κάρολος o Ζ’,  ήταν γνωστός ως ο «δεύτερος Σολομώντας».

          Κάποτε, μιά νεαρή υπήκοός του, ήλθε και του παραπονέθηκε, ότι ένας νέος της είχε κλέψει την τιμή της.   

          Ο Βασιλιάς, τότε, πρόσταξε να φέρουν το νέο μπροστά του. Τον οποίο και καταδίκασε να πληρώσει 100 χρυσά νομίσματα στο θύμα του, ως αποζημίωση. Ο νέος υπάκουσε στον Βασιλιά και έδωσε αμέσως τα νομίσματα στην νέα. Πριν αποχωρήσει όμως, ο Βασιλιάς του ζήτησε, μυστικά, να επιτεθή στην νεαρή γυναίκα, για να της πάρει πίσω τα 100 χρυσά νομίσματα...

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ… ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.