Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΠΛΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!

 

Κάποιος νέος, εκπαιδευόταν σε Σχολή εφέδρων Αξιωματικών, αλλά αναζητούσε τον τρόπο να εγκαταλείψει την Σχολή του και να γίνει απλός στρατιώτης, διότι αντιμετώπιζε, όπως έλεγε, «μεγάλες δυσκολίες»…

Ο νέος επισκέφθηκε τον πατέρα Επιφάνιο και τον ενημέρωσε περί του ότι, ήθελε να φύγει από την Σχολή.

Ο Γέροντας, αφού μάταια του συνιστούσε υπομονή, στο τέλος του λέει:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΣ ΣΟΦΗ ΡΗΣΙΣ!