Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΑΓΑΠΗ.

            Όποιος  αγαπάει,  πληροφορείται  για  την  αγάπη  τού  άλλου,  αλλά  και πληροφορεί τον άλλον, για την αγάπη του. Καταλαβαίνει ο άλλος αν υποκρίνεσαι ή αν τον αγαπάς πραγματικά, γιατί πάει σαν τηλεγράφημα η αγάπη. Αν κάνουμε λ.χ. μία επίσκεψη σ’ ένα ορφανοτροφείο, τα παιδιά αμέσως θα καταλάβουν με τί διάθεση πήγαμε.

           Είχαν έλθη μιά φορά στο Καλύβι να ζητήσουν τη γνώμη μου κάποιοι, που ήθελαν να κάνουν ένα ίδρυμα γιά εγκαταλελειμμένα παιδιά.

          «Το κυριότερο από όλα», τους είπα, «είναι να πονέσετε τα παιδιά αυτά, σαν παιδιά σας και ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι που θα πληροφορήσει τα παιδιά γιά την αγάπη σας. Αν δεν τα πονάτε, μην ξεκινάτε να κάνετε τίποτε».

          Τότε ένας γιατρός, πολύ ευλαβής, είπε:

Η ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ Η ΡΩΣΣΙΔΑ, Η ΑΟΜΜΑΤΟΣ.