Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Η ΠΛΟΥΣΙΑ ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ, ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ!!


 

«Αυτοί που διακονούν αρρώστους, αναπήρους κ.λπ. με αγάπη και υπομονή, αν έχουν αμαρτίες, σβήνουν τις αμαρτίες τους με την θυσία που κάνουν και αν δεν έχουν αμαρτίες, αγιάζονται!

Κάποτε, μία γυναίκα μου διηγήθηκε μερικά γεγονότα από την ζωή της πολύ θαυμαστά! Απόρησα, γιατί ήταν καταστάσεις που συναντούμε στους βίους των Αγίων και αυτή ήταν μιά απλή γυναίκα!

ΑΛΛΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ… ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ!!