Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024

Ο ΕΝ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ!!!


 

Ο ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟΣ ΑΒΒΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ!!!


 

Γιά τον αββά Σέργιο τον αναχωρητή, μας διηγήθηκε ο μαθητής του, ο αββάς Σέργιος ο Αρμένης ότι:

«Με πίεζε πολύ ο αββάς Γρηγόριος, ο οποίος ήταν ηγούμενος του Μοναστηριού των Φάρων, να τον πάω στο γέροντα μου, τον αββά Σέργιο.

Μία ημέρα λοιπόν, τον πήγα στον γέροντα.

Ευρισκόταν εκείνη την εποχή ο γέροντας στα μέρη της Νεκράς θάλασσας.  Μόλις λοιπόν τον αντίκρυσε ο γέροντας, τον ασπάσθηκε με πάρα πολύ χαρά και αφού έφερε νερό του έπλυνε τα πόδια και ολόκληρη τη μέρα συζητούσε μαζί του γιά την ωφέλεια της ψυχής!!

Την επόμενη μέρα τον ξεπροβόδισε.

Όταν λοιπόν έφυγε ο αββάς Γρηγόριος, λέω στον γέροντα: