Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΑΓΙΑ ΖΩΗ, Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΡΙΣ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΙΣΟΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ!!

 

Πήγαινε κάποτε ένας λαϊκός μαζί με το υιό του προς τον αββά Σισόη, στο όρος του αββά Αντωνίου, και συνέβη να πεθάνει ο υιός του στο δρόμο. Αυτός δεν ταράχθηκε, αλλά πήρε το παιδί και πήγε με πίστη στο γέροντα και προσέπεσε, με τον υιό του αγκαλιά, σαν να έκανε μετάνοια, ώστε να τον ευλογήσει ο γέροντας. Έπειτα σηκώθηκε ο πατέρας, άφησε το νεκρό παιδί μπροστά στα πόδια του γέροντα και βγήκε έξω.

Ο ΜΕΓΑΣ ΓΑΛΛΟΣ ΣΟΦΟΣ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ!