Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023

Η ΣΟΦΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ!!


 

Ερώτησε κάποιος τον Όσιο Παΐσιο:

«Γέροντα, όταν κάποιος υπομένη τις κατά Θεόν θλίψεις και τις αδικίες που του προξενούν οι άνθρωποι, αυτή η υπομονή τον καθαρίζει από τα πάθη;».

 

Και απάντησε ο Αγιασμένος γέροντας:

«Αν τον καθαρίζη λέει! Τον λαμπικάρει! Μα, υπάρχει ανώτερο απ’ αυτό; Έτσι μπορεί να εξοφλήση αμαρτίες! Βλέπετε, έναν εγκληματία, τον δέρνουν, τον κλείνουν στην φυλακή, κάνει εκεί τον μικρό κανόνα του και, εάν ειλικρινά μετανοήση, γλιτώνει την αιώνια φυλακή. Μικρό πράγμα είναι, να εξοφλήση με αυτήν την ταλαιπωρία έναν αιώνιο λογαριασμό;

Η ΣΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΕΝΟΣ ΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ!!