Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

ΑΠΟΚΥΗΜΑΤΑ ΘΕΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ!!

Όταν σε προσβάλλει κάποιος ή σε εξευτελίζει σε κάτι,

τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής,

μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη

και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους!

 


Όταν αισθανθής πόνο επειδή κάποιος σε επρόσβαλε

ή σε εντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ.

Με την εντρόπη εβγήκε από μέσα σου η κενοδοξία!

«ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ» (Ρωμ. ΙΒ’,12’)!!!