Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

ΕΟΡΤΙΟΝ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ, 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022!!

 

Η επαξίως Καταστάσα Μήτηρ του Θεού ημών, εν τοις Ουρανίοις δώμασι μεθίσταται σήμερον!!

Η Θεοδόχος Γαστήρ, εν ταις Χερσί του Θεανθρώπου Υιού Αυτής, εναποτίθεται την Παναγίαν Αυτής Ψυχήν!!