Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

ΤΟ ΑΝΑΒΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΤΑ ΑΓΑΠΙΟΝ ΛΑΝΔΟΝ!!

Από τον περίφημο μοναχό του 17ου αιώνος Αγάπιο τον Κρήτα αναφέρονται έξι βαθμίδες καλλιεργείας, αυξήσεως και ολοκληρώσεως της ανόδου εις την κλίμακα της Αγάπης:

Το πρώτο σκαλοπάτι είναι:

Η απλή βίωση ενός αγαπητικού αισθήματος, μιά απλή κίνηση της καρδιάς, που δεν προχωράει όμως, σε τίποτε άλλο!

Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι:

Η συμπαράσταση εις τον πλησίον, με παρήγορα λόγια και καλές συμβουλές!

Το τρίτο σκαλοπάτι είναι:

Η ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ, ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!!