Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

ΕΥΦΥΗΣ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ!!

 

Ένας άπιστος κύριος και ένας ευσεβής κληρικός που ταξίδευαν με το ίδιο πλοίο, ευρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, την ώρα του φαγητού. Ενώ τους σερβίριζαν ένα καλομαγειρεμένο ψάρι, ο κύριος αυτός, κοίταξε τον κληρικό και του είπε:

«Με τί ασχολείσθε κύριε;».

«Καθώς βλέπεις, αγαπητέ μου, είμαι στην υπηρεσία του Κυρίου!», απάντησε ο κληρικός.

«Μάλιστα… Και ασφαλώς θα κάνετε και κηρύγματα…», είπε πάλι ο κύριος.

«Βέβαια!», απάντησε ο κληρικός.

Η, ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΙΕΡΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ!!