Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

ΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ!!

        Γέροντα Παΐσιε, μερικοί λένε:  

        «Δεν είναι σκληρό αυτό που επέτρεψε ο Θεός; Δεν  πονάει ο Θεός;».

        Και απαντά ο Άγιος Παΐσιος: 

         «Ο πόνος του Θεού γιά τους ανθρώπους που βασανίζονται από αρρώστιες, από δαίμονες, από βαρβάρους κ.λπ., έχει συγχρόνως και χαρά, γιά την Ουράνια αμοιβή που τους έχει ετοιμάσει!
        Έχοντας δηλαδή υπ’ όψιν Του ο Θεός την ανταπόδοση που θα λάβη στον Ουρανό όποιος περνάει δοκιμασίες και γνωρίζοντας αυτά που τον αναμένουν στην άλλη Ζωή, χαίρεται όταν υπάρχει υπομονή!
        Εδώ επέτρεψε να κάνη τόσα εγκλήματα ο Ηρώδης.

«ΟΡΓΗ ΓΑΡ ΑΝΔΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΘΕΟΥ ΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» (Ιακώβ. Α’20’)!!!