Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

«ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΜΕ…» (Ψαλμ.ΡΜΒ’10’)!!!

 

Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος ισχυρίζεται πὼς θα γνωρίσει τα πάντα με το νου του και την επιστήμη, αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη γι᾿ αυτόν, γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο «εν Αγίω Πνεύματι»!

Ο Κύριος αποκαλύπτεται στις ταπεινές ψυχές. Σ᾿ αυτές δείχνει τα έργα Του, που είναι ακατάληπτα γιά το νου μας. Με τον φυσικό μας νου μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο τα γήϊνα πράγματα, κι αυτά μερικώς. Ενώ ο Θεός και όλα τα Ουράνια αποκαλύπτονται μόνο στους ταπεινόφρονες!

«ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΑΤΡΙΣ»!!!