Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ!!

      

        Ένα βράδυ, ενώ το φεγγάρι ήταν ολόγιομο και έφεγγε μέσα στο σκοτάδι, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, μόλις είχε τελειώσει το Μεσονυκτικό στο Ναό, και όπως συνήθιζε, έκανε μία μικρή βόλτα στα Παρεκκλήσια της Μονής, γιά να διώξει τον ύπνο από τα βλέφαρά του και να συνεχίσει έπειτα την αγρυπνία του.
        Ξαφνικά, μέσα στη γλυκειά ηρεμία της αστροφεγγιάς, βλέπει δύο άνδρες να κλέβουν το σιτάρι της Μονής από τις υπόγειες αποθήκες. Ο ένας έβγαζε από το υπόγειο το σιτάρι και το τοποθετούσε μέσα σε σακιά, ενώ ο άλλος τα έπαιρνε και τα στοίβαζε σε μία γωνιά. Μόλις όμως ο «μεταφορέας» εκείνος σιτοκλέφτης, είδε από μακριά τον Όσιο να έρχεται, έτρεξε να φύγει και άφησε τον σύντροφό του μέσα στο λάκκο χωρίς βοηθό.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΚΑΙΤΕ!!