Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ!!

 

«Ο χωρικός νομίζει ότι, δεν υπάρχει καλλίτερο πράγμα από το χωριό και την καλύβα του, διότι δεν έχει δει τα ωραία παλάτια των μεγαλοπρεπών πόλεων…

 Το βρέφος κλαίει όταν βγή από την κοιλιά της μητέρας του, γιατί δεν γνωρίζει πόσο καλλίτερος είναι αυτός ο κόσμος, στον οποίο γεννιέται, από εκείνο τον τόπο, όπου ήταν προηγουμένως…

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΑΦΟΡΩΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ!!!