Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Ο ΓΕΡ. ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΟΡΥΦΗ-ΣΙΝΑ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΦΩΤ. 12o Μέρος


Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ Μ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ!!


« Ἒλεγον περί τοῦ ἀββᾶ Άρσενίου, ὅτι ὥσπερ οὐδείς τοῦ Παλατίου ἐφόρει βελτίονα αὐτοῦ ἐσθῆτα, οὕτως οὐδέ ἐν τῇ Σκήτει εἰς  τήν Ἐκκλησίαν εὐτελεστέραν τις αὐτοῦ ἐφόρεσεν» !!!

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ.     Ενώ περπατούσε κάποτε στην έρημο ο Όσιος Συμεών Ο Παλαιός, κατευθυνόμενος προς το όρος Σινά, είδε ξαφνικά χέρια ανθρώπινα να προβάλλουν μέσα από την γη. Πλησίασε και είδε ένα λάκκο, σαν φωλιά αλεπούς. Έσκυψε ο Όσιος και παρεκάλεσε τον άνθρωπο που κρυβόταν να φανερωθεί. Ήταν άγριος στην όψη, με τα μαλλιά του βρώμικα και αχτένιστα, το πρόσωπό του γεμάτο ρυτίδες και τα ρούχα του σχισμένα. 

ΘΕΪΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΝ Μ.ΑΝΤΩΝΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ!!
«Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος: Εἶδον πάσας τάς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ ἡπλωμένας ἐπί τῆς γῆς καί στενάξας εἶπον: Τίς ἆρα παρέρχεται ταῦτα; Καί  ἢκουσα φωνῆς λεγούσης μοι: Ἡ ταπεινοφροσύνη»!!!

Νο4/4 - Ι.Μ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.