Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΓΓΕΛΟΦΑΝΕΙΑΣ»...

<<Η γνώση γίνεται νοητή, μετά τον εθισμό στη θεωρία των αισθητών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, ο γνωστικός θα δει Άγγελο. Διότι, πώς ο άνθρωπος, που ούτε τη δική του ψυχή δε βλέπει, θα μπορέσει να δει άϋλη ουσία και γνωστή μόνο στον Ποιητή της;;

Γιά κοινή ωφέλεια και κατά Πρόνοια του Θεού εμφανίζονταν πολλές φορές οι Άγγελοι στους πατέρες μας. Σ' εμάς όμως ούτε αυτό γίνεται, γιατί το θέλομε από υπερηφάνεια, και ούτε γιά την κοινή ωφέλεια φροντίζομε, ούτε υποφέρομε τίποτε κατά Θεόν…

Ο ΜΕΓΑΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ!!